бүртгэлийн тайлбар

МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ уралдааны урьдчилгаа төлбөрийг шилжүүлснээр таны уралдах эрх баталгаажих ба зохион байгуулагч нар тантай холбогдох болно.